Kas ir EMU:Skola un kāpēc to radījām?

Zinātniskie pētījumi pierāda, ka bērna emocionālās vajadzības ietekmē ne tikai bērna pašsajūtu, bet arī spēju mācīties. Svarīgi šīs vajadzības agrīni pamanīt un risināt, lai novērstu tālāku problēmu rašanos. Tāpēc radījām EMU:Skolu – mūsdienīgu, digitālu atbalsta rīku, kas ļauj skolai sekot līdzi savu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām un sniedz skolotājam praktiskus ieteikumus bērna un klases atbalstam.

Mēs ticam, ka tieši ar digitāliem risinājumiem var sniegt skolām nepieciešamo atbalstu, lai bērnu un jauniešu emocionālā veselība skolā nepaliek kā “zilonis istabā”.

Kā strādā EMU:Skola?

Mērījumi / Rezultāti / Darbība

1.

EMU:Skola izsūta anketas bērniem un vecākiem.

2.

Skolēns, vecāki, klases audzinātāja aizpilda anketas.

3.

Apkopoti rezultāti un praktiski ieteikumi bērnam, klasei un skolai.

Ko mēra EMU:Skola?

EMU skrīnings tiek veikts divos soļos. Katrā solī bērns, vecāks vai – atsevišķos gadījumos – klases audzinātājs aizpilda īpaši veidotas skrīninga anketas, kas ļauj novērtēt bērna un klases emocionālo veselību un vajadzības.

1. Emociju skrīnings

Emociju skrīningā (labbūtības anketā) bērns vai pusaudzis atbild uz:

Jautājumi par fizisko labsajūtu un miega grūtībām skolas vecuma bērniem it īpaši var signalizēt par emocionālām un veselības problēmām.

Šī anketa veidota tieši EMU:Skolai, balstoties pasaules labākajā praksē. Tai ir divas vecumposmam atbilstošas versijas: 1.-4. klasei un 5.-12. klasei. Digitālās anketas aizpildīšana aizņem 3-5 minūtes.

Emociju skrīningam ir 3 mērķi:

Jaunāka vecuma bērni – īpaši jaunāki par 11 gadiem – var vēl nespēt identificēt un noformulēt savas sajūtas un emocijas. Tāpēc skolotājam vai sociālajam pedagogam, pamanot kādas no riska pazīmēm, ir iespēja ikvienu skolēnu nosūtīt uz tālāko skrīningu.

2. Vajadzību skrīnings (“STIPRĀS PUSES UN GRŪTĪBAS”)

Vajadzību skrīninga anketa ietver 25 jautājumus par bērna sajūtām un uzvedību, un to aizpilda:

Šajā solī tiek izmantota vairāk nekā 80 pasaules valstīs lietotā Lielbritānijas pētnieku izstrādātā anketa “Stiprās puses un grūtības”. EMU:skolai ir piešķirta unikāla iespēja uz licences pamata izmantot šo anketu digitālā formātā.

Digitālās anketas aizpildīšana aizņem 5-10 minūtes.

Vajadzību skrīnings ļauj labāk novērtēt, kādas emocionālās grūtības bērnam rada stress un kādā veidā šīs grūtības potenciāli izpaužas – ārēji (tādas stresa izraisītas grūtības, kuras izpaužas bērna uzvedībā) vai iekšēji (tādas stresa izraisītas grūtības, kas izpaužas bērna sajūtās vai pārliecībās).

Informācija par bērniem “uzmanības režīmā” (t.i. ar īpaši paaugstinātiem rādītājiem) tiek automātiski pārsūtīta skolas atbalsta komandai.

Skrīnings palīdz ātrāk ieraudzīt bērnus, kuru vajadzībām jāpievērš uzmanība klases audzinātājam un/vai atbalsta komandai skolā. Vienmēr salīdziniet, vai skrīninga rezultāti sakrīt ar Jūsu novērojumiem skolā. Skrīnings neaizstāj speciālista konsultāciju vai psihodiagnostiku.

EMU rezultāti – bērnu režīmi

"Mācību režīms"

bērns ir emocionālā līdzsvarā, labi tiek galā ar ikdienas stresiem un spēj ar pilnu atdevi nodoties mācībām.

"Balansa režīms"

bērns piedzīvo paaugstinātu stresu, kas rada grūtības un sāk izpausties nepalīdzošā stresa uzvedībā. Mācīšanās var būt apgrūtināta.

"Pārslodzes režīms"

bērnam nepieciešams pievērst nopietnu uzmanību gan no atbalsta speciālistiem, gan ģimenes, lai novērtētu stresa izraisītās grūtības, riska līmeni un sniegtu palīdzību. Jāizvērtē, vai jāpiesaista papildu atbalsts ārpus skolas.

Viegli pārskatāmi rezultāti un ieteikumi praktiskam atbalstam

Klases audzinātājai:

Skolas atbalsta komandai:

Skolas vadības komandai: