Informācija pilotskolām

No šī gada marta līdz mācību gada noslēgumam EMU:Skola tiek pilotēta 15 izglītības iestādēs visā Latvijā. Pētījumu finansē Izglītības un zinātnes ministrija.