Vairāk informācijas

Digitāls atbalsta rīks,
kas ļauj sekot līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām skolā.

EMU:Skola sniedz praktiskus ieteikumus skolotājiem, lai skola kopā ar vecākiem var labāk atbalstīt bērnu.

EMU:Skola ir pilotēta un pārbaudīta 15 izglītības iestādēs visā Latvijā. Pētījumu finansēja Izglītības un zinātnes ministrija.

Zinātniskie pētījumi pierāda, ka, atbalstot bērnu emocionālās vajadzības, būtiski uzlabojas mācību sniegums un labbūtība.

Bērniem

Sniedz iespēju pastāstīt par savām sajūtām un emocijām, kā arī veido ieradumu novērtēt savu emocionālo labsajūtu.

Vecākiem

Ļauj novērtēt bērna emocionālās vajadzības un risināt tās kopā ar skolu, lai palīdzētu sasniegt bērna potenciālu.

Izglītības iestādēm

Palīdz sekot līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām un sniedz praktiskus ieteikumus mācību vides uzlabošanai un sadarbībai ar vecākiem.

Kā strādā EMU:Skola?

Mērījumi / Rezultāti / Darbība

1.

EMU:Skola izsūta anketas bērniem un vecākiem.

2.

Skolēns, vecāki, klases audzinātāja aizpilda anketas.

3.

Apkopoti rezultāti un praktiski ieteikumi bērnam, klasei un skolai.

Sadarbības partneri

Jelgavas pilsētas pašvaldība
Līvānu novada pašvaldība
Rēzeknes novada pašvaldība
Liepājas pilsētas pašvaldība
Cēsu novada pašvaldība
Rīgas pilsētas pašvaldība
Daugavpils būvniecības tehnikums
Smiltenes tehnikums
Aizkraukles profesionālā vidusskola
Liepājas Valsts tehnikums